گزارش اعتبار‌های Mr.Mirzaei
خلاصه
Mr.Mirzaei
(FAST.WILD.TIGER)

کل اعتبار‌ها: 6

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 8
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 7 0 1
نظرات
badi92 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/06/04، 11:24 AM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: کلش رویال داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]
abolfazlsadeghi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/03/03، 04:55 PM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: نجوم داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/03/02، 06:50 PM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: PES 2016 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
badi92 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/02/27، 12:48 PM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: چند انتقاد و پیشنهاد اساسی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mreza1356 ( 7 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/02/27، 06:45 AM
اعتبار برای ارسال مفید Mr.Mirzaei داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
rezaghorbani ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/02/17، 05:32 PM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: پک زبان انگلیسی داده شده است

مثبت (+1): thankyou
badi92 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/02/14، 12:38 PM
اعتبار برای ارسال Mr.Mirzaei تاریخ اهدا: مینی پک دفاعی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2016/02/13، 06:54 PM
اعتبار برای ارسال مفید Mr.Mirzaei داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]